Projekt: lokalizacja dokumentacji do systemu operacyjnego i5/OS V6R1 (iSeries)

Wolumen: ok. 2,5 mln słów (1 mln słów do przetłumaczenia i 1,5 mln słów przetłumaczonych wcześniej)

Termin: 3 miesiące

Tematyka

Projekt obejmował lokalizację kolejnej wersji systemu operacyjnego i5/OS. Ze względu na bardzo duży wolumen IBM podzielił go na dwie firmy. Nam przypadło tzw. Centrum Informacyjne, będące swoistym połączeniem interaktywnego systemu pomocy i dokumentacji. Podany powyżej wolumen obejmuje wyłącznie część tłumaczoną przez BTInfo.

Początkowo do przetłumaczenia miało być w sumie 700 tys. słów, jednak po dokładnej analizie okazało się, że lokalizacji wymaga ponad milion wyrazów. Ponadto 1,5 miliona słów przetłumaczonych wcześniej wymagało wielu zmian. Mimo to termin nie uległ wydłużeniu.

Wyzwanie

Projekt wymagał bardzo dobrego zarządzania, ponieważ nie dostaliśmy całego materiału od razu. Prawie codziennie otrzymywaliśmy kolejną partię i dopiero wtedy okazywało się, ile tak naprawdę materiału jest do przetłumaczenia. Często różnice sięgały kilkuset procent w stosunku do planu. Również zwrot poszczególnych części musiał następować sukcesywnie – nie można było np. dokonać globalnego uspójnienia całości pod koniec projektu.

Praca nad takim projektem przypomina pogoń za ruchomym celem. Ze względu na to, że równolegle nad oprogramowaniem i pomocą pracowała inna firma i odbywało się to współbieżnie, musieliśmy na bieżąco uzgadniać terminologię, tak aby była ona spójna w oprogramowaniu, systemie pomocy i dokumentacji. Wymagało to intensywnej komunikacji i wymiany pamięci tłumaczeń oraz słowników praktycznie codziennie.

Ten projekt był dla mnie osobiście i dla moich współpracowników dużym wyzwaniem pod wieloma względami – wielkości, terminu realizacji, organizacji pracy. Trzeba było wypracować odpowiednie metody organizacji pracy, zarządzania oraz komunikacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Istotna była zwłaszcza wymiana wszelkich informacji – aktualizowanych na bieżąco słowników i pamięci oraz różnych uzgodnień”.

Hanna Włodarska-Marczenko

BTInfo

W tego typu projektach IBM udostępnia dostawcom system komunikacji z programistami odpowiedzialnymi za dany produkt (TCT). Umożliwia on wyjaśnianie wątpliwości i błędów w plikach źródłowych i niejednokrotnie okazał się bardzo pomocny.

Planując tłumaczenie Centrum Informacyjnego do i5/OS V6R1, miałam świadomość, że zespół przygotowujący tę dokumentację nie słynie ze szczególnej precyzji w szacowaniu wolumenu, a wcześniejsze tłumaczenie wymaga aktualizacji. Równolegle trwały prace nad polonizacją oprogramowania w tej wersji systemu, podczas których wiele tłumaczeń interfejsu ulegało istotnym zmianom (między innymi poważnym zmianom terminologicznym). Zleciłam zadanie firmie BTInfo, znając jej doświadczenie i rzetelność w pracy nad dokumentacją. Zespół BTInfo sprostał wyzwaniu, mimo że nie miałam możliwości negocjowania terminu zakończenia prac. Polskie Centrum Informacyjne i5/OS ukazało się na czas, a jego jakość jest wyższa niż w wersji poprzedniej, wliczając w to dobrą spójność z tłumaczeniem systemu operacyjnego. Otrzymałam ponadto od BTInfo dobrze przemyślany plan prac, jakie należy wykonać, aby następna wersja Centrum Informacyjnego była spolonizowana jeszcze lepiej”.

Marta Bartnicka

NLS Advisory Project Leader, IBM Translation Services Center Poland

Efekty

Mimo znacznego zwiększenia objętości projektu i napiętego terminu zrealizowaliśmy projekt na czas, z zachowaniem odpowiedniej jakości.

Wnioski

W procesie tłumaczenia należy uwzględnić następujące warunki niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości wykonanych prac:

  1. Konieczne jest uzupełnienie i ponowne sprawdzenie dotychczasowych glosariuszy.
  2. Na pierwszym etapie prac nad projektem niezbędna jest aktualizacja pamięci tłumaczenia, uwzględniająca najnowsze zmiany.
  3. W trakcie tłumaczenia konieczne jest tworzenie na bieżąco słownika sugestii terminologicznych.
  4. Należy na bieżąco dbać o spójność tłumaczenia wszystkich folderów.
  5. Niezbędny jest dostęp do aktualnej, spójnej i prawidłowej pamięci interfejsu oraz informowanie na bieżąco o wszelkich wprowadzanych zmianach w interfejsie.
  6. Tłumaczenie należy powierzać grupie wyszkolonych tłumaczy, którzy dobrze znają zarówno tematykę, jak i narzędzia wymagane do pracy.
  7. Ze względu na napięte terminy i duży wolumen wymagana jest bardzo dobra organizacja pracy. Niezbędne jest opracowanie i bieżące aktualizowanie harmonogramu projektu, z uwzględnieniem buforu na nieprzewidziane wypadki i zmiany wolumenu/terminów w trakcie projektu.