Tłumaczenia specjalistyczne

Pracujemy zgodnie z normą PN-EN 15038 dotyczącą świadczenia usług tłumaczeniowych. Oferujemy usługę złożoną z trzech etapów określonych w normie — tłumaczenia, redakcji i weryfikacji. Możemy też każdy etap potraktować jako odrębną usługę: tłumaczenie, tłumaczenie z redakcją oraz tłumaczenie z weryfikacją. Uwzględniając przeznaczenie tekstu, rekomendujemy Państwu skorzystanie z optymalnego rozwiązania.

Tłumaczenie jest wykonywane przez tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie, który dba o jego poprawność, kompletność i zgodność z wymaganiami klienta. 

Tłumaczenie z redakcją jest dodatkowo sprawdzane przez redaktora BTInfo, który skupia się na stronie językowej przetłumaczonego tekstu. 

Tłumaczenia z weryfikacją to podwójna kontrola — tekst oddany przez tłumacza sprawdza jeszcze weryfikator BTInfo, który porównuje go z oryginałem i wygładza językowo. 

Lokalizacja oprogramowania i stron WWW wraz z testowaniem

Lokalizacja oprogramowania i serwisów internetowych obejmuje tłumaczenie:

  • interfejsów,
  • plików pomocy,
  • dokumentacji,
  • podręczników użytkownika.

Oferujemy także usługi testowania zlokalizowanych stron internetowych i aplikacji, zarówno przygotowanych przez nas, jak i dostarczonych przez klienta.

Tłumaczenia przysięgłe

Tekst źródłowy zostaje przełożony i poświadczony przez współpracującego z BTInfo tłumacza przysięgłego (zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego). Tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane z języka obcego na polski lub z języka polskiego na obcy. Tłumaczenia między dwoma językami obcymi muszą być wykonane za pośrednictwem języka polskiego. Tłumaczenie przysięgłe przekazywane jest klientowi zawsze w wersji papierowej, ponieważ zawiera pieczęć oraz odręczny podpis tłumacza. Na życzenie klienta możemy przesłać również skan tego dokumentu.

Sprawdź też naszą ofertę tłumaczeń ustnych