Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie konsekutywne — tłumacz przekłada krótkie, jedno- lub kilkuzdaniowe fragmenty wypowiedzi prelegenta bezpośrednio po ich wygłoszeniu.

Tłumaczenie symultaniczne — każdy z dwóch tłumaczy znajdujących się w dźwiękoszczelnej kabinie na zmianę słucha wypowiedzi prelegenta i jednocześnie na bieżąco przekazuje do mikrofonu jej znaczenie, a słuchacze odbierają tłumaczenie za pośrednictwem słuchawek. 

Tłumaczenie towarzyszące — tłumacz asystujący podczas spotkania na bieżąco ściszonym głosem przekazuje danej osobie lub grupie osób znaczenie wypowiedzi prelegentów.

Tłumaczenie przysięgłe

Zazwyczaj jest to tłumaczenie konsekutywne lub towarzyszące wykonywane przez tłumacza posiadającego uprawnienia tłumacza przysięgłego oraz umiejętności tłumacza ustnego. Wykorzystuje się je w sytuacji kiedy jedna ze stron podczas spotkania nie włada językiem polskim np. podczas podpisywania umów, posiedzeń rady nadzorczej.

Sprawdź też naszą ofertę tłumaczeń pisemnych