Znowu wracam do klikania, tym razem w innej formie – clickable. Jeśli zadanie jest możliwe do wykonania, mówimy o nim wykonalne. Dźwięki, które da się usłyszeć, są oczywiście słyszalne. W naturalny sposób ten sam schemat można zastosować do klikania – jeśli coś można kliknąć, jest klikalne. Tyle że słowo to kryje w sobie nieco więcej treści. Bo właściwie kliknąć – czyli wskazać kursorem i nacisnąć przycisk myszki – można wszystko, dowolny element na ekranie przeglądarki. Jednak tylko niektóre z nich powodują reakcję na kliknięcie, np. rozwinięcie listy, wyświetlenie innej strony czy otwarcie aplikacji.

To trochę jak w dowcipie o grzybach – w zasadzie wszystkie grzyby są jadalne. Z tym że niektóre tylko raz… 😉