Zapraszamy na słówko!

Już od najbliższego poniedziałku serdecznie Zapraszamy na słówko! Co poniedziałek w aktualnościach na naszej stronie oraz na naszym fanpage’u będziemy pod tym hasłem publikować krótkie teksty  dotyczące poprawności językowej, wyrazów sprawiających kłopoty lub preferowanych  tłumaczeń specjalistycznych terminów.

Świat zmienia się w takim tempie, że naprawdę łatwo jest się pogubić w zalewie nowych urządzeń, aplikacji, metod czy technik oraz związanego z nimi słownictwa. Zmienia się również język – przyswajamy nowe określenia albo nadajemy słowom nowe znaczenia. Tłumacząc już od lat teksty z dziedziny teleinformatyki, prawa, finansów i energetyki, nie raz musieliśmy się mierzyć z różnymi wątpliwościami, wybierać najlepszą z kilku propozycji tłumaczenia danego terminu czy też godzić się w końcu z upowszechnieniem określenia, którego użycie wcześniej piętnowaliśmy. Efekty tych działań znajdują swoje odzwierciedlenie w naszym słowniku, który także stale się rozwija – zachęcamy do zaglądania do niego za pośrednictwem odsyłaczy zawartych w większości tekstów.

Jeśli chcielibyście poruszyć jakiś ciekawy temat, to piszcie do nas!